Privacy statement

1. Algemeen

Dit is het privacy statement van van het NK Tegelwippen.

Het NK Tegelwippen is in 2020 bedacht door activatie bureau Frank Lee en wordt georganiseerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het doel van het NK Tegelwippen is het vergroenen van tuinen.

In dit privacy statement leggen wij uit hoe het NK Tegelwippen om gaat met de persoonsgegevens die jij invult en verstrekt in het kader van het NK Tegelwippen op de website www.nk-tegelwippen.nl. NK Tegelwippen neemt je privacy serieus en alle persoonsgegevens worden verwerkt conform de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). NK Tegelwippen gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met jouw gegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, 2515 XP te Den Haag, te bereiken op telefoonnummer 1400 of per e-mail [email protected].

De verwerker van de persoonsgegevens is de maatschap Frank Lee, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74762435. Ons adres is: A Lab, Overhoeksplein 2, 1013 KS Amsterdam.

Je kunt ons bereiken per e-mail [email protected].

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt op/via de website van NK Tegelwippen?

In verband met de campagne NK Tegelwippen worden persoonsgegevens verwerkt van natuurlijke personen, namelijk van de personen die hun gegevens invullen op de website www.nk-tegelwippen.nl (bijvoorbeeld om je aan te melden voor de nieuwsbrief of om tegels op te geven). Het gaat daarbij om de volgende (persoons)gegevens:

 • Naam;
 • E-mail adres;
 • Gemeente;
 • Aantal tegels;
 • Alle overige gegevens die je aan ons verstrekt.

3. Waar worden deze gegevens voor gebruikt?

Je persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat mag volgens de AVG en de daarbij behorende Uitvoeringswet. De persoonsgegevens worden verwerkt voor de hieronder omschreven doeleinden:

 • uitvoering van de campagne NK Tegelwippen;
 • aanvullende informatievoorziening over actuele ontwikkelingen omtrent deze campagne;
 • afhandeling van aangevraagde informatie;
 • uitnodigen voor presentaties en bijeenkomsten;
 • verwerken van feedback;
 • samenstellen gebruikersstatistieken;
 • het verbeteren van de website;
 • het verzamelen van contactgegevens voor de nieuwsbrief van het NK tegelwippen;
 • het versturen van de nieuwsbrief NK Tegelwippen;
 • om berichten op social media te kunnen plaatsen en lezen;
 • om contact te onderhouden;
 • beveiliging en verbetering van de online kanalen van het NK Tegelwippen;
 • bijhouden van administratie.

4. Met welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt?

Je persoonsgegevens worden steeds met jouw toestemming verwerkt en/of op grond van een gerechtvaardigd belang van het NK Tegelwippen of van een derde. Het kan ook zijn dat het NK Tegelwippen de persoonsgegevens verwerkt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

5. Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden, om te voldoen aan wet- en regelgeving en voor archivering.
De persoonsgegevens vanuit het aanmeldformulier voor gemeenten worden niet langer dan de duur van de campagne bewaard, uiterlijk tot 31 december 2022.

6. Cookies

Op de website www.nk-tegelwippen.nl worden cookies gebruikt om te optimaliseren en het verkeer op deze website te analyseren.
Cookies of soortgelijke technieken (gezamenlijk “Cookies” genoemd) zijn kleine tekstbestanden of pixels die op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst op het moment dat je de website bezoekt. Cookies kunnen nodig zijn om het browsen op de website te vergemakkelijken en gebruiksvriendelijker te maken.

Functionele cookies
Op de website www.nk-tegelwippen.nl wordt gebruik gemaakt van functionele cookies en analytische cookies.

Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren, bijvoorbeeld om het navigeren over de website mogelijk te maken. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst en worden niet verwijderd wanneer je de cookies niet accepteert.

Analytische cookies
De analytische cookies ondersteunen analytische diensten die helpen om de functionaliteit en de gebruikerservaring van de website te verbeteren. Deze cookies leggen vast hoe bezoekers onze website gebruiken. De statistieken die verzameld worden kunnen niet worden herleid naar personen. Deze gegevens worden dus altijd anoniem gebruikt. NK Tegelwippen maakt gebruik van Google Analytics om inzichten te verkrijgen uit de data. De analytische cookies worden altijd geplaatst bij een bezoek aan de website. Voor meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, verwijst NK Tegelwippen naar de privacy verklaring van Google. Deze verklaring kan regelmatig wijzigen.

Cookies voor social media integratie
Op de website van het NK Tegelwippen tonen we content die je via een button kunt promoten en delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social media bedrijven zoals Twitter, Facebook, YouTube en Google, cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die social media bedrijven verzamelen, verwijst NK Tegelwippen naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen.

7. Verstrekking aan derden

Je persoonsgegevens worden alleen met derde partijen gedeeld als dat noodzakelijk is voor de hierboven bij punt 3 genoemde doeleinden.
Wanneer jouw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt onder meer door middel van een overeenkomst voor gezorgd dat jouw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Verder worden de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

8. Beveiliging

NK Tegelwippen neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies, wijziging of onrechtmatige verwerking. Zo zorgt NK Tegelwippen dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en beveiligt NK Tegelwippen haar systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

9. Doorgifte naar landen buiten de EER

NK Tegelwippen kan gebruik maken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de EER of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de EER bevinden, zoals in de Verenigde Staten. In dat geval zal NK Tegelwippen zorgen voor passende waarborgen in overeenstemming met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

10. Inzage, correctie, bezwaar en overige rechten

Op grond van de AVG heb je de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als je gebruik wilt maken van deze rechten, kun je contact opnemen via [email protected].

Inzage, correctie en verwijdering
Je kunt navragen welke persoonlijke informatie NK Tegelwippen over je heeft. Als deze informatie niet klopt, kun je vragen om deze aan te passen of te verwijderen.

Bezwaar/toestemming intrekken
Als je geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kun je dat melden bij het hierboven vermelde mailadres. Als we je gegevens hebben gekregen op basis van jouw toestemming, dan kun je deze toestemming te allen tijde intrekken. In iedere nieuwsbrief die je van ons ontvangt, is onderaan een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Beperking van de verwerking
Als je daarvoor gegronde redenen hebt, kun je een beperking van de verwerking vragen, bijvoorbeeld als de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, Nk Tegelwippen jouw gegevens niet meer nodig heeft of als je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Frank Lee.

Overdraagbaarheid van gegevens
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze gegevens aan een andere partij kan verstrekken. Je hebt dit recht als je ons toestemming had gegeven om je gegevens te verwerken en als deze verwerking geautomatiseerd heeft plaatsgevonden.

Klacht
Als je een klacht hebt over het gebruik van persoonsgegevens door NK Tegelwippen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Maar je kunt ook eerst met NK Tegelwippen contact opnemen als je een klacht hebt via [email protected].

11. Links naar andere websites

De website van het NK Tegelwippen kan hyperlinks bevatten naar websites van derden, die andere privacy statements hebben. NK Tegelwippen is niet verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of openbaar maken van persoonsgegevens die via andere websites zijn verzameld.

NK Tegelwippen is ook niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud op dergelijke websites. Bekijk de privacy statements op de betreffende websites.
NK Tegelwippen is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die ontstaat als gevolg van (het gebruik van) de websites waarnaar gelinkt wordt.

12. Wijzigingen

NK Tegelwippen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check het daarom regelmatig.

13. Contactgegevens

Voor vragen, klachten of opmerkingen over dit privacy statement kun je contact opnemen met:

Frank Lee/NK Tegelwippen
A Lab
Overhoeksplein 2
1031 KS Amsterdam

E-mail [email protected]

Dit Privacy Statement is laatst gewijzigd op: 05 januari 2022

Vragen?

Neem contact op

Wie gaat winnen?

Benieuwd naar de stand van je gemeente? Check hier alle tegelstanden.

Tegelteller

8.923.396

Gewipte tegels
tot nu toe!