Bedrijventerrein vergroenen in Deventer

Impact

Hoeveelheid tegels:
Makkelijk:
Groene impact:
Sociale impact:

Bedrijventerrein vergroenen in Deventer

Hier vallen veel meters te maken!

Op bedrijventerreinen en kantoorlocaties is nog veel groene winst te behalen. Vaak zijn het stenen landschappen, gericht op efficiëntie en veiligheid. Groen kan hier van grote waarde zijn, bijvoorbeeld om hittestress en wateroverlast bij zware regenval tegen te gaan. Bedrijven hebben het moeilijk om aan goed personeel te komen. De maakindustrie, ICT & e-commerce draaien goed en hebben een personeelstekort. Niet alleen met een goed salaris en dito auto werf je personeel. Een aantrekkelijke werkomgeving is minstens zo belangrijk anno 2021.

TIJD VOOR EEN NIEUWE INRICHTING

In Deventer zijn ze voortvarend aan de slag met het vergroenen van de lokale bedrijventerreinen. Mark van Mast van Parkmanagement Deventer is één van de kartrekkers voor het verduurzamen van de bedrijventerreinen: ‘’Bedrijventerreinen zijn over het algemeen niet zo esthetisch ingericht. De meeste zijn in de jaren 60/70 ontworpen, voornamelijk gericht op functionaliteit. Je vindt er geen wandel- en fietspaden of parkjes. De infrastructuur is voornamelijk gericht op vrachtwagens en personenauto’s.’’

Zijn bedrijven tegenwoordig te porren voor een groene, duurzame werkomgeving is dan ook de vraag. Mark: ‘’Om eerlijk te zijn, zijn bedrijven vooralsnog niet zo geïnteresseerd in klimaatadaptatie. Wat ze wel belangrijk vinden is een aantrekkelijke werkomgeving omdat ze moeite willen doen om personeel vast te houden.. Toevallig is een groene (klimaatadaptieve) omgeving meestal ook nog eens een aantrekkelijke omgeving. Twee vliegen in één klap!’’

ZOEK DE VERBINDING MET ELKAAR

Essentieel bij dit soort gebiedsoverstijgende projecten is dat de ondernemers verenigd zijn en/of vertegenwoordigd worden door enige vorm van parkmanagement. Dat kan een actieve gemeente zijn of een ondernemersvereniging/parkmanager die de kar trekt in de gezamenlijke faciliteiten. Op bedrijventerrein Hanzepark hebben de ondernemers het initiatief genomen voor een jaarlijkse veiling, van de opbrengst worden het parkje en de wandelpaden opgeknapt. Dit wordt dan weer uitgevoerd in een samenwerking tussen de ondernemers, vrijwilligers en speciaal onderwijs. Momenteel worden er drie lunch wandelroutes bewegwijzerd. Ook hier komen beweeg- en pauzefaciliteiten en spelen de leerlingen van speciaal onderwijs een rol in het onderhoud.

Maar first things first, zo legt Mark uit: ‘’We richten ons tot op heden alleen op de gemeenschappelijke openbare ruimte. Zodat we bedrijven ook kunnen laten zien dat het werkt en ze dit kunnen kopiëren naar de eigen terreinen. Eerst gaan we ons richten op de wandelpaden, de volgende stap is om met de ondernemers in gesprek te gaan over hun eigen openbare ruimte. Ons motto voor de komende jaren is in ieder geval: Tegels eruit en graskeien er in!’’ zo vertelt Mark enthousiast.

MAAK EEN ECHT PARK VAN BEDRIJVENPARK

Voor de lange termijn denken ze aan het verplaatsen van de parkeerplekken rondom de panden. Over 15 jaar zou het mooi zijn als er 2 of 3 centrale parkeerplekken zijn waar de gebruikers hun auto parkeren. De vrijgekomen ruimte kan dan worden omgetoverd in een groene beleving, met als doel om één groot park maken van het bedrijventerrein. En hoe zorgen ze voor de financiering? ‘’In het geval van de wandelpaden betaalt de provincie 50%, de gemeente Deventer een derde en de rest wordt door de ondernemers gedekt. Zo vliegen we de uitdagingen publiek-privaat aan’’

1
Breng de basisfaciliteiten op het bedrijventerrein op orde: schoon, heel, veilig en bereikbaar.
2
Zorg dat de ondernemers op het park verbonden zijn in een vereniging of samenwerkingsverband
3
Ga in gesprek met de gemeente en provincie over participatie en financieringsmogelijkheden
4
Zoek een samenwerking met andere stakeholders (bijvoorbeeld onderwijs, wandelvereniging)
5
Zorg dat gebruikers van het park eigenaarschap voelen over hun omgeving
"De gemiddelde werknemer van nu wil meer dan alleen werkplek. Een prettige, groene werkomgeving is een mooie pré bij de keuze voor een werkgever."
- Mark van Mast, Parkmanagement Deventer
"De gemiddelde werknemer van nu wil meer dan alleen werkplek. Een prettige, groene werkomgeving is een mooie pré bij de keuze voor een werkgever."
- Mark van Mast, Parkmanagement Deventer

Tegelteller

Gewipte tegels in 2024

Totaal gewipt
in alle jaren